Statistická data

Vítejte na stránkách Statistická data. Tato stránka je určená zástupcům vysokých škol a dalším subjektům, kteří potřebují načítat data z veřejných externích zdrojů jako například statistiky neúspěšných absolventi (ÚP), demografický vývoj (ČSÚ), vývoj středoškoláků (MŠMT), a další. Tato data jsou sice volně dostupná, ale ve formě XLS souborů, které nejsou ve tvaru vhodném pro automatické plnění datových skladů (Data WareHouse) a využití pro další analýzu a zpracování.

My Vám tato data nabízíme formou standardních webových služeb (WS REST). Seznam zdrojů dat je uveden níže.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Seznam zdrojů statistických dat

Integrovaný portál MPSV. Pololetní statistiky absolventů
Integrovaný portál MPSV. Časové řady MN a PNO
Výkonové ukazatele VŠ v ČR, MŠMT. Výkonové ukazatele F42